xin hỏi hóa đơn điện tử đã lập, có mã của CQT và đã gửi cho người mua vào tháng 2 sau đó hủy, xóa bỏ ngay nhưng tháng 6 mới lập TB 04 gửi CQT thì có bị xử lý vi phạm không ạ

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Tại Khoản 5 Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định: 
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;


Đối với các trường hợp bị xử phạt thì cơ quan thuế sẽ có quyết định xử phạt gửi người nộp thuế.


 
G

1900.6134