Hiện tại cty em đang bị lỗi gửi bảng tổng hợp do “ Trùng bộ key”. E đã báo đến NCC hđđt Misa, bên Misa có báo là tạm thời ngừng gửi bảng TH để bên Misa liên hệ TCT để tìm ra cách xử lý. Nên cty em 3 ngày nay chưa gửi bảng TH lên CQT thì có sao ko ạ.

06/2022

Tổng cục Thuế trả lời:

Tổng cục Thuế đã liên hệ trực tiếp với Nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn MISA để kiểm tra nguyên nhân của trường hợp cụ thể này. Công ty vẫn tiếp tục gửi bảng tổng hợp mới (nếu có). Đối với trường hợp cụ thể bị lỗi, Nhà cung cấp MISA liên hệ lại với Công ty để phối hợp với Tổng cục Thuế xử lý.


 
G

1900.6134